Välkommen till

MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING

100 år
1909 – 2009 

 

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att

- främja forskning och kunskap om Malmö historia

och kulturliv under såväl dansk som svensk tid,

- verka för god miljövård och byggnadsvård,

- genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.


Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö stadsarkiv
Isbergs gata 13
211 19 Malmö
Tel. 0706 17 97 64