MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Vårprogram 2018  
Kommer snart här    

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att: 
främja forskning och kunskap om Malmös historia och kulturliv,
verka för god miljö- och byggnadsvård samt
genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.

 
Så här såg höstprogrammet ut:
 
Välkommen till höstens spännande aktiviteter!

Vi hälsar nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna till deltagande i höstens arrangemang. Se även det välmatade höstprogramet för Malmö stadsarkiv som hälsar Dig välkommen till Bergsgatan 20 i Malmö. 

Det är trevligt att notera att många nya medlemmar tillkommit under året och fortsatt under sommaren. Har Du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017 bör så ske med uppgivande av namn och adress till PG 3 79 25-5. Årsavgiften är oförändrad: 125 kronor för fullt medlemskap inklusive årsbok för innevarande år. För tillkommande familjemedlem erläggs 25 kronor i tillägg per person. Så välkomnar vi Dig till följande programpunkter: 
 

Oktober

Lunds universitets jubileumsår

Måndagen den 16 oktober. Lunds universitet invigdes den 28 januari 1668 men beslutet hade tagits redan 1666. Därför firas jubileet under åren 2016–2018 med tyngdpunkten i år. Föreningens ordförande Göran Larsson berättar om människor och händelser kring universitetet under 350 år. 
Plats:  Konferenssalen ”Karl Hovbergs sal” på Malmö stadsarkiv. 
Tid:  kl. 18.00. OBS! ingång från husets vänstra gavel, Friisgatan, dvs. ej huvudingången. Vi bjuder på frukt och vatten. 
Anmälan sker direkt till Malmö stadsarkiv på telefon 040-10 53 00 (telefontid kl. 10–12 ), senast fredag den 13 oktober. Avgiftsfritt.
 

November

Arkivens dag

Lördagen den 11 november, kl. 10.00–15.00 är det Arkivens dag och i år sker visningar och föredrag på temat Synd och skam. Vänligen se programet på Malmö stadsarkiv. Traditionen bjuder att vi säljer ett urval av våra årsböcker och övriga skrifter till förmånliga priser denna dag, så passa på att komplettera eller välj ut en bok ur skriftserien Gryps. Boken Gryps 11: ”1500-talets Malmö – Om människor i en stad” – har rönt stor uppskattning, denna dag till förmånligt ”Arkivens dag-pris”. En rekommenderad gåva. Ta gärna med någon god vän och introducera arkivet och föreningen.
 

December

Jul på slottet – en stämningsfull julmarknad för stora och små

Söndagen den 3 december deltager vår förening med ett marknadsstånd på Malmö Museers borggård där vi visar upp delar av vår bokproduktion och presenterar föreningen. Det vore trevligt om många medlemmar tar chansen att deltaga i ”Jul på slottet”. Fokus på hantverk och försäljning som bygger på gamla och nya traditioner.
Anmälan: – ingen föranmälan krävs.
Tid:  kl. 10.00–17.00. Medtag gärna kontanter för shopping. Stort antal besökare förväntas då det är ett offentligt arrangemang.
 

Julsammankomst på Hipp, skånskt julbord och föredrag “Åren med Thalia” – en betraktelse över mina år som teaterchef/operachef

Onsdagen den 6 december ordnas årets numera traditionsenliga julsammankomst. I år har vi förflyttat oss till Spegelsalen på Hipp så att många skall kunna få ta del av denna årets höjdpunkt. Här serveras det stora Skånska julbordet med allt vad därtill hör från sillar via kallskuret, till varmrätter med tillbehör, ostar följt av gröt och gottebord. Vi inleder med en glögg. Kvällens talare Bengt Hall har en lång karriär i musikens och teaterns tjänst. Bland hans olika uppdrag finns rektor för Musikhögskolan i Malmö, chef för Malmö Symfoniorkester, Rikskonserter, Kungliga Operan i Stockholm, kulturdirektör i Malmö stad och till i år chef för Malmö Opera. Kvällen är ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Välkomna! 
Anmälan – OBS! I år sker anmälan genom förhandsinbetalning. Deltagaravgift:  350 kronor. Betalning med namn och adress skall ha inkommit senast den 24 november  till Malmö Kulturhistoriska Förenings Plusgiro 3 79 25-5. 
Plats:  Spegelsalen på Hipp, Kalendegatan 12. Tid: kl. 18.00–22.00. Tillkommande drycker beställs och betalas direkt till restaurangen. Obs! Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Ev. förhinder anmäls i god tid direkt till sekreteraren på telefon 0706-17 97 64.
 

Övrigt

Våra årsböcker digitaliseras kontinuerligt och genom vår hemsida www.elbogen.nu blir de läsbara här. På stadsarkivets expedition saluförs våra böcker. Här finns också publikationer från våra utbytesföreningar för läsning. Hemsida Malmö stadsarkiv: www.malmo.se/stadsarkivet.

Det går alltid bra att ta direktkontakt med sekreteraren Rita Rohlin på mobil 0706-17 97 64 eller per e-post mkhf@telia.com om Du har funderingar som Du önskar vidarebefordra till styrelsen eller har frågor om programverksamheten.
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen